Obec Střížovice
ObecStřížovice

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Střížovice, založený v roce 1897

Vybavení sboru

Technika a věcné prostředky JSDHO Střížovice:

CAS 25 RTHP

 • Rok výroby 1985
 • V roce 2004 provedena repase nástavby fa. KOMET Pečky
 • V roce 2008 provedena repase podvozku a motoru fa. Čermík

Strojní vybavení

 • 1× PPS 12, 2× PJ 12
 • 1× PPS 8
 • 6× Dýchací izolační přístroj SATURN S7
 • 2× Dýchací izolační přístroj SATURN S5
 • 1× Motorová pila STIHL MS 290
 • 1× Kombinovaná proudnice GALAXY
 • 1× Kalové čerpadlo 380 V
 • 1× Přenosná elektrocentrála

Komunikační technika

 • 1× Základnová vysílačka MOTOROLA CM 360
 • 1× Vozidlová vysílačka MOTOROLA CM 340
 • 2× Kapesní vysílačka MOTOROLA CP 040
 • 1× Kapesní vysílačka MOTOROLA CM 140
 • 1× Svolávací zařízení

Osobní ochranné pomůcky

 • 7× Zásahový komplet ZAHAS III
 • 6× Zásahová přilba SCHUBERTH
 • 8× Zásahové rukavice CHEYENNE
 • 6× Zásahový pás od firmy ALPIN BUPEX

Osvědčení

 • 1× Velitel jednotky
 • 2× Velitel družstva
 • 4× Strojník
 • 6× Nositel dýchací techniky
 • 7× Obsluha motorové pily

Historie

Již v roce 1892 začala vznikat myšlenka, že by zdejší obci bylo prospěšné zřízení hasičského sboru. Proto učinil hasičský sbor z Chválenic do naší vsi vycházku ku povzbuzení obyvatelstva. Bohužel tato myšlenka ještě nebyla uskutečněna.
Teprve roku 1897 uchopil se věci samé zdejší řídící učitel pan Václav Fořtl, jenž neúnavnou přičinlivostí uskutečnil tuto myšlenku a přesvědčil zdejší obecní zastupitelstvo, aby přistoupilo na založení místního sboru dobrovolných hasičů. Aby se zjistil počet zájemců o členství, bylo učiněno vyzvání k občanstvu. Ten kdo měl zájem stát se členem sboru, zapsal se do zvláštního archu a zřejmě poznamenal, jakým členem chce být. Na to sestavil pan řídící Fořtl dle poměru obce stanovy, jež byly vysokým výnosem c.k. místodržitelstvím pro království české dne 18. prosince 1897 číslo 202 506 bezvadnými shledány a schváleny. Již 16. ledna 1898 je svolána do hostince u Bočků ustavující valná hromada těch, kdo za členy se přihlásili. Ačkoliv na listině bylo podepsáno mnoho členů, dostavilo se jich k této schůzi pouze 22. Ve schůzi vykonal sbor volbu funkcionářů a započal svoji činnost. V roce 1898 čítal sbor celkem 7 členů zakládajících, 14 přispívajících a 14 členů činných. Mezi zakládající a aktivní členy patřili mimo jiných bratři Vojtěch Hrubý, Martin Kosnar, Jan Kosnar a Alois Pelikán. Vyzbrojení a ošacení sboru, jakož i opatření potřebného hasičského náčiní, usneslo se zakoupit místní obecní zastupitelstvo.

Výcvik sboru začal 17. března 1898 pod vedením bratra Josefa Červeného z Chválenic. Členové se cvičili v potřebných pracích, obratech, pochodech a osvojili si znalost potřebných signálů. Již 7. srpna 1898 konal náš sbor první veřejné cvičení ve Střížovicích za účasti hasičů z Chválenic, Nezbavětic, Nezvěstic, Blovic, Štěnovic, Nebílov, akciového pivovaru z Plzně, deputace vojenských vysloužilců ze Šťáhlav a deputace besedy netunické a nebilovské. Ještě před samotným cvičením a proslovech přítomných hodnostářů, vykonal pan farář z Prusín posvěcení nové stříkačky. Od tohoto roku započala také tradice hasičských plesů a zábav, které přetrvaly přes malé přestávky až do dnešních let.

Sbor pracoval ve vší slávě až do roku 1914, kdy vypukla 1. světová válka. V té době byla činnost našeho sboru téměř přerušena, neboť všichni muži od 18 do 50 let narukovali a doma zůstali jen starci, ženy a děti. Činnost se začíná rozvíjet až po světové válce roku 1919, kdy začíná nová chuť k práci. V zápise z toho roku je též vzpomenuto ztráty tří bratří, kteří se z této vojny již do své rodné obce nevrátili.

Byli to: František Holpuch, byl povolán na válečné pole 27. července 1914 a zemřel dne 24. března 1915 na tyfus v polním lazaretu v Taksamách v Uhrách. Václav Heřman padl hrdinskou smrtí v roce 1915 v Karpatech Václav Šťastný, který předčasnou přirozenou smrtí ve velice mladém věku zesnul 13. května 1917.

V roce 1919 se sbor rozrůstá o nové členy, kteří se aktivně podíleli na kulturní činnosti v naší obci. Členové pořádají divadelní představení a osvětové přednášky. Všechny tyto akce měly velkou oblibu u střížovických občanů. V tomto roce čítal náš sbor 51 členů.
V roce 1931 byla obecním zastupitelstvem zakoupena první motorová stříkačka od Hasičských závodů z Čech u Prostějova, v hodnotě 45 000 Kčs. Zakoupení stříkačky urychlil velký požár, založený ze msty na masopustní úterý 17. února 1931 ve stodole Vojtěcha Heřmana č.p.68. Požár zničil stodůlku i stavení a rozšířil se v krátké době i na objekty Josefa Fialy č.p. 73 a Vojtěcha Hajšmana č.p. 71. Náš sbor v roce 1931 čítal celkem 107 členů.

V dalších letech se nad naší mladou republikou začala stahovat mračna německého fašizmu. V té době vychází nařízení, že sbor musí provádět výcvik civilní obrany. V několika cvičeních jsou občané seznamováni s ochranou před leteckými nálety a první pomocí. V roce 1942 byla zakázána činnost celé České hasičské jednoty. Hasiči fungovali pouze jako ochrana před požáry, jinak měli zakázáno se shromažďovat, například nesměli vyprovodit na poslední cestě zemřelého bratra. Konečně přišel slavný květen 1945. Členové hasičského sboru se dávají opět do práce. S politováním však musím říci, že mladí se pro tuto práci nenadchli, čehož je důkazem zápis z roku 1950, kde je poukazováno na to, že mládež se vyhýbá členství a práci ve sboru. Zapomíná, že být členem sboru je čest, neboť hlavním smyslem je pomoc bližnímu v nebezpečí.

V 50. a 60. letech 20. století proto přichází menší útlum v činnosti místní organizace Sboru požární ochrany Střížovice, jak zněl nový název hasičů, neboli po novu požárníků, tou dobou se již hasiči neoslovují bratře, ale soudruhu. Teprve začátkem 70 let se navrací dobrá činnost místních hasičů, k čemuž jistě dopomohla výstavba nové hasičské zbrojnice, která je spolu z novým koupalištěm předána do užívání v roce 1972. (Celkové náklady na hasičskou zbrojnici činily 80 000 Kčs). Novou stavbou se zvýšil i zájem místní mládeže, která byla do sboru získána. Jsou ustaveny družstva žákyň a žáků. Tyto družstva vedl bratr Fridolín Hajšman a v pozdějších letech Josef Šilhánek. Tyto kolektivy dosahovaly velmi pěkných výsledků i v braných závodech hry Plamen. V roce 1977 byl zrušen nebilovský okrsek a tím náš sbor přešel do okrsku blovického. Ze začátku byly k této změně určité výhrady, ale v současné době si myslím, že mezi všemi sbory našeho okrsku panuje dobrá spolupráce. Náš sbor velice intenzivně spolupracuje s hasiči z Blovic a Zdemyslic.

Dále se činnost rozvíjela a v roce 1982 získáváme starší vůz TATRA 805 a je nám přidělena stříkačka PPS 12. Vozidlo sloužilo našemu sboru až do roku 2000, kdy náš obecní úřad zakoupil od blovického města cisternovou automobilovou stříkačku ŠKODA 706 TRAMBUS (CAS 24). Náš hasičský sbor pořádal po léta zájezdy a hasičské plesy. Tyto akce vždy patřily mezi velmi oblíbené, jak mezi členy sboru, tak také mezi našimi spoluobčany. Počátkem devadesátých let všechny tyto akce upadaly, neboť zájem ochaboval. Proto se většina akcí stávala prodělečnými a ve sborové pokladně nevyzbývalo prostředků. (V současné době pořádáme znovu od roku 2003 hasičské plesy, které jsou hojně navštěvovány, dále mikulášskou zábavu a při dobrém počasí taneční zábavu při Poháru starosty obce. Každý rok spolupořádáme z dalšími složkami a obecním úřadem Dětský den).

V dalších letech pokračuje neutuchající práce ve sboru a naše družstvo v roce 1995 vyhrává poprvé v historii okrskovou soutěž, z které postoupilo do okresního kola. V roce 1996 se rozhodujeme společně se starostou obce Jiřím Fejfarem uspořádat I. ročník Poháru starosty obce v požárním útoku dle pravidel požárního sportu. Tento ročník vyhrává naše družstvo. Tato akce se každoročně těší velké oblibě hasičských družstev, čehož je důkazem účast kolem třiceti soutěžních týmů z celého okresu PJ. Naše soutěž je již několik let zařazena do LIGY Okresního sdružení hasičů Plzeň-Jih, čehož si nesmírně ceníme.

V roce 1997 slavil náš sbor 100 let od svého založení. Při slavnostní valné hromadě byla vzpomenuta jednatelem Miloslavem Hrubým činnost naší organizace za dobu její existence. Na závěr této schůze byly předány medaile nejlépe pracujícím členům našeho sboru. Druhý den se uskutečnilo slavnostní cvičení za účasti dvanácti družstev.

V roce 2001 vyhrává družstvo našich mužů po šesti letech opět okrskové cvičení, což opakujeme i v letech 2002 a 2003. V roce 2005 končíme na třetím místě. V již zmíněném roce 2001 znovu zakládáme po dvaceti letech družstvo mladých hasičů. Tito hoši na sobě pod vedením bratrů Luboše Hajšman, Tomáše Škaly a Vladimíra Plice silně pracují, což nám předvádí v roce 2002 při oslavách 105 let trvání našeho sboru a končí na krásném druhém místě z deseti družstev. Práce z dětmi se našemu sboru opravdu vydařila, neboť již v roce 2004 máme celkem tři kolektivy mladých hasiček a hasičů. Tyto družstva od roku 2001 až do roku 2005 získala celkem 7x první místo, 8x druhé místo a 6x třetí místo. O roku 2002 opět v našem sboru působí družstvo žen. To získává v roce 2003 druhé místo v celkovém hodnocení LIGY Okresního sdružení Plzeň-Jih. V témže roce ve stejném hodnocení jsou naši muži třetí. Od roku 2003 pořádáme pro naše nejmenší soutěž o pohár starosty SDH Střížovice v požárním útoku. V této soutěži se našim kolektivům daří, čehož jsou důkazem dvě vítězství v letech 2004 a 2005. Při prvním ročníku skončilo družstvo našich chlapců na pěkném třetím místě z 10 zúčastněných sborů. Nejen díky dětským družstvům, ale i díky ženám, se zvedla členská základna na dnešních 90 členů.

Co se týče zásahové činnosti, byli jsme po zakoupení automobilu CAS 24 zařazeni v roce 2001 v plošném pokrytí jako JPO3, což znamená, že zasahujeme i mimo katastr naší obce. V době ničivých povodní v roce 2002 zasahujeme v naší obci, kdy po opadnutí vody je provedeno čištění studní a sklepů ve 21 případech. Po této činnosti vyjíždíme pomáhat do obce Metly, která byla nejničivěji poškozená tímto vodním živlem. Toto je prováděno celkem dvakrát. Za naší práci se nám dostalo poděkování od tehdejšího ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice. V současné době máme plně vyškoleného velitele SDH, dva velitele družstva, čtyři strojníky a pět nositelů dýchací techniky.

Náš sbor za dobu svého takřka 110 letého působení zasahoval podle neúplných záznamů bezmála u 80 událostí, což na tak malý sbor jako je ten náš, není zrovna málo.

Velký dík patří našemu obecnímu zastupitelstvu za materiální a technickou pomoc, bez níž by byla naše činnost dosti omezena.

Mobilní aplikace

mobilní aplikaceInformace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Záchranný kruh

Informace COVID-19