Obec Střížovice
ObecStřížovice

Probíhá úprava webových stránek. Omluvte prosím případné nedostatky.

Cyklisti

        R O K    Z A L O Ž E N Í    K L U B U    C Y K L I S T Ů                    S T Ř Í Ž O V I C E
                       2002
 
        V roce 2002 přišel s myšlenkou založit ve Střížovicích klub cyklistů a umožnit tak aktivní využití volného času mládeže, ale i střížovických občanů, bývalý cyklista a nestor tohoto sportovního odvětví  pan Jiří Gerlický za starostou obce panem Jiřím Fejfarem. Po této schůzce, kde byla vyjádřena podpora tohoto záměru obecním úřadem se k tomuto nápadu přidává další občan  Pavel Křížek, který brázdil s  J. Gerlickým silnice v širokém okolí   Plzeňského kraje. 
       A tak se v obecní hospodě schází sportovně založení občané, kteří mají o tuto činnost zájem. Vzniká jednací výbor, který připraví stanovy a plán činnosti budoucího klubu. Členové výboru ve složení J. Gerlický, J. Fejfar, P. Křížek, D. Česalová, J. Hrubý, M. Čagánková, J. Čagánek, V. Marková a R. Klíma pověřují J. Gerlického administrativními úkony u ministerstva vnitra co se týče registrace klubu. Starosta obce J. Fejfar přislibuje jménem zastupitelstva pomoc při zrodu tohoto občanského sdružení.
 
      19.12.2002 byl Klub cyklistů Střížovice na své první valné hromadě, která se konala v obecní hospodě založen. Byl zvolen výbor klubu ve složení :
  
                   Gerlický Jiří                           předseda
                   Křížek Pavel                          jednatel
                   Česalová Drahoslava         fin. hospodář
                   Fejfar Jiří                               člen výboru
                   Čagánek Jindřich                člen výboru
                   Klíma Roman                       člen výboru
                   Šmolíková Štěp.                  člen výboru
 
Dále byla schválena činnost klubu na rok 2003.
 
- Únor                       zajištění aerobního cvičení pro ženy v obci
- Duben – Říjen      7 cykloturistických akcí
- Květen                    položení věnců obětem války, spojenou  s                                            propagační     jízdou
- Červen                   účast na cyklotour. Úslava
- Červenec               účast na cyklozávodě na Podřipsku
- Září                         uspořádání závodu horských kol
 
Byly schváleny členské příspěvky ve výši 20,-Kč děti a 50,-Kč dospělí. V té době měl klub již 48 členů. Klub byl přijat do Unie cyklistů okresu Plzeň-jih.
 
 
 
               Po ročním působením klubu byla na valné hromadě, která se konala v lednu 2004 v obecní hospodě zhodnocena jeho činnost. Až na jednu akci, která se z technických důvodů neuskutečnila ( cyklozávod na Podřipsku ) se vše vyvedlo a naopak některé akce přibyli    
( zimní pochod okolím Střížovic, Josefovská zábava, letní týdenní soustředění – Babylon, Triathlon, Zlatá přílba – kros střížovickým polesím Václavská zábava ). Tato činnost klubu by se nedařila bez sponzorů, kteří klub od samotného začátku podporují na jeho akcí.
Jsou to :
 
 Sponzoři:     Obec Střížovice                                  Fejfar Jiří
                        Hrubý Jaroslav                                   Brzoň Petr
                        Pohlodek Vlastimil                            Gerlický Jiří
                        Kasl Jan                                              Gerlický Jan
                        Česal Jaroslav                                   Michálková Ivana
                       Hajšman Miroslav                              Šmolík Jaromír
 
Na valné hromadě byly odhlasovány základní akce, které se budou každoročně pořádat a další budou variabilní dle počasí a technických možností.
-          Pochod okolím Střížovic – leden
-          Josefovská zábava – březen
-          Otevření cyklistické sezóny – duben
-          Jízda na paměť osvobození – květen    
-          Tour de Úslava – červen
-          Letní týdenní soustředění - červenec – srpen
-          Výlet na kolech – srpen
-          Zlatá přílba – krosový závod střížovickým polesím – září
-          Václavská zábava – září
-          Ukončení sezóny – listopad
 
      Mezi to je nutné zařadit dvě brigády pro obec na úklid obce po zimě a na podzim. To je poděkování obecnímu úřadu za všestrannou pomoc při různých akcí. Klub se účastní jako pořadatel také při akcí, které pořádají hasiči nebo sokolové. Taktéž i využívají pomoc již zmíněných složek při svých akcí.  
Na této valné hromadě bylo konstatováno, že má klub již 84 registrovaných členů.
 
 
Současný stav výboru a členské základny klubu.
 
     Z důvodu odstěhování dosavadního předsedy pana J. Gerlického „ kterému patří naše poděkování“ protože by bez něho klub těžko vznikl byla zvolena do předsednické funkce paní Drahoslava Česalová. Panu Gerlickému byl udělen čestný titul presidenta klubu.
 
 Nové složení výboru klubu:D. Česalová………………předsedkyně
                                                J. Čagánek………………..člen výboru
                                                R. Čížek………………...…člen výboru
                                                J. Hrubý ……….………….člen výboru
                                                J. Fejfar……………………člen výboru
                                                R. Klíma……………..……člen výboru
Pokladní klubu ……………………… .S. Čížková
                                                                             
        Klub má v současné době 86 platících členů. Zúčastňuje se již výše zmíněných akcí. Pouze obměňuje soustředění. Byli jsme v  Chorvatsku, Slovensku, Českém ráji a letos jedeme do České kanady od 1.8. do 8.8.2009. stabilně jezdí okolo 15 členů, kteří si vše platí. Jinak ostatních jízd se zúčastňuje 20 -30 členů a více jak polovinu tvoří děti, které tímto vedeme ke sportu. Po skončení akce se vždy sejdeme v obecní hospodě, v létě pod pergolou , kde probereme celou akci, občerstvíme se a někdy nám zahraje pan J. Zábran, kdy si můžeme i zazpívat.  Mezi naše členy patří i Cyklisté, kteří representují klub na závodech vyšší úrovně. Mezi ně patří bezesporu p. Dáša Švecová z Netunic, která jenom v roce 2008 vyhrála 12 závodů – např. sil. Časovka St. Plzenec-Radyně, velká cena Kramolína (74km), kritérium Drutzová (27 okruhů), VC etapový závod v Klatovech, Kašp. Hory (61km), Sušice (68km), Běšiny (56km), Klatovy-Chudenicko (62km), Horažďovice (50km), Konst. Lázně (56km), kritérium Mar. Lázně (37 okruhů), Král Šumavy, kde na trati 139 km dlouhé obsadila 7 místo. To byl pouhý výčet závodů, kde úspěšně representovala náš klub. Mezi další úspěšné členy patří i Pavel Pavlík, který jezdí silniční cyklistiku a noví členové, kteří k nám vstoupily letos v lednu.
Zde je vidět, že činnost klubu jde správnou cestou a přispívá svojí činností k utužování přátelských vztahů v obci a vhodném využívání volného času občanů.
 
 
 
 

 
 

Kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Interaktivní mapa

mapa

Informace COVID-19