Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Z HISTORIE SPORTU

V Kronice sportu v naší obci se můžeme dozvědět z oblasti počátků sportů v obci následující:

"V tomto sportovním zápisníku zapisuji veškeré hry i zápasy veškerého sportu v naší obci. Jsou to tyto sportovní odvětví, šachy, kopaná, lední hokej a stolní tenis. Nejstarším sportem v naší obci je kopaná. Tento sportovní kroužek byl v naší obci založen 28. srpna 1931."


"Dalším sportem jsou u nás také šachy, jejich zakladatelem je Bohumil Peroutka a také nejlepším šachistou. (...) Šachový odbor při DSOnbyl založen 11. listopadu 1953."

"Další sport u nás máme lední hokej, který je také založený při DSO. Lední hokej se již u nás hraje od roku 1952."

"Dalším populárním sportem je v naší obci stolní tenis. Stolní tenis se u nás hrál již celou řadu let..."


Sokol v obci založen v roce 1931. Velkou zásluhu na rozvoji zdejšího sportu má předseda Sokola br. Václav Heřman, který je v této věci neúnavným pracovníkem a za jeho vedení dosáhl sport ve zdejší obci populárních výsledků"

Zapisovatel Matoušek Václav